Pääkirjoitus

Kun puhe elää, puheesta alkaa syntyä lausuntataidetta ja kokonainen ihminen alkaa kuulua, näkyä puheessa. Silloin näkyvät ihmisen teot, tunteet ja ajatukset. Emme osaisi puhua, jos meille ei ole ensin puhuttu. Samalla tavalla tullaksemme ihmisiksi, on meidän ensin nähtävä ihminen. Ihmeellisellä tavalla lausuntataide paljastaa meille ihmistä. 

PUHE muodostuu äänteistä ja äänteet jakautuvat konsonantteihin ja vokaaleihin. Suomen kielestä voi helposti eroittaa 12 konsonanttia ja seitsemän vokaalia. Kun näiden äänteiden olemukselle antaa luvan suuntautua tähtitaivaan laatuihin, voi löytää suhteen 12 eläinradan tähtikuvioon sekä aurinkoon, kuuhun ja viiteen planeettaan. Suomen kielen äärellä kirjailijat ovat aina langenneet tähän loveen, alkaen Kalevalasta. Kokeilkaa ja lukekaa Kalevalan synnyistä niin että annatte äänteille luvan mehiläisenä lentää otavaisen olkapäille. Saatte tuntuman siitä mitä tarkoitan.

PUHE luo yhteyden ihmisten välille, ymmärryksen lisäksi jopa fyysisenä tapahtumana. Kuunteleva ihminen tekee kurkunpäällään samat liikkeet kuin puhuva jakaessaan samaa tilaa. Näin opimme puhumaan – peilaamalla orgaaneillamme puhujan liikkeitä. Puhe, äänteet ja paikalla olevat ihmiset ovat lausuntataiteen pohja, jolle rakentuu kielen kauneus, kokonaisvaltaisuus ja parantava virkistys. Ihmisinä olemme nälkäisiä näin rakentuville laaduille. Puhujaa samassa tilassa aistiessamme voimme vastaanottaa siinä hetkessä syntyvän puhe-elämyksen ja siten taiteen mysteeri toteutuu.

Pienet ja isot ihmiset

OLEN luomassa puheesta lausuntataiteellista siltaa ihmisen ymmärtämiseen. Erityisesti lausuntataidetta on tuotava lasten luo. Lasten herkät korvat ovat luodut kuulemaan koulutetun instrumentin hienoimmatkin nyanssit sekä äänteiden värit ja sävyt. Kun aikuinen on esimerkiksi todistamassa hetkeä lapsen lausuessa ensimmäistä kertaa sanan ’porkkana’, silloin hän voi nähdä kuinka lapsi elää äänteissä varpaita myöten. Tätä on kiintymyssuhde äänteisiin. Löytö- ja kiintymyssuhde äänteisiin on puhumaan opettelevalle luontaista. Jos ja kun aikuinen yltää samaan, saa hän takaisin jotain lapsuutensa luovuudesta.

YMPÄRISTÖ, jossa lausuntataide on arvossa, on hyvää lasten kasvulle. Samoin on arvokasta tulevaisuuden lausuntataiteelle, kun ihminen saa kohdata lausuntataiteen laadullisuuksia puhumaan opettelemisen rinnalla. Näin on mahdollista säästyä aikuisena turhalta jälleen löytämisen työltä. Puheen äärellä työstämme ihmisyyttä ihmisessä. Tällainen ihmisyystyö muistuttaa leikin vapauttavaa ja hyvää tekevää iloa. 

LAPSEN AIVOISSA on syntyessään auki mahdollisuudet oppia kaikki maailman kielet. On kieliä joissa merkitykset välittyvät intonaatiolla, puheen melodialla. Lausuntataide laajentaa puhetta myös intonaatioihin. Lausuntataide on kuin musiikkia, äänteiden sinfoniaa. Briljantin äännetajun turvin kirjailija on maalannut äänteisiin kokemukset, jotka kuultuina alkavat, eivät vain välittää tietoa, vaan myös jopa soida. Näin on erityisesti Aleksis Kiven teksteissä, ja samaan on yltänyt parhaimmillaan myös Eino Leino ja monet muut. Äänteiden soivuutta löytyy myös kaikkien satujen sisältä ja varsinkin satujen toistosta. Lausuttua äänteiden soivuutta, äänteiden sinfoniaa voi kuunnella aina uudestaan kuten taidemusiikkia.

LAUSUNTATAIDE on elävä käytäntö, joka liittää tiedostavan aikuisyleisön esitykseen. Yleisössä ollessamme vaistomaisesti aistimme, kun esiintyjä käyttää puheessaan oikeaa sävyä ja näin esitys sävyn totuuden kannalta miellyttää katsojaa. Vaikka yleisö harvoin tiedostaa odotuksiaan esityksen suhteen, saa yleisöltä vaistomaisesti hyväksynnän heti kun merkitys ja sävy esittäjän ilmaisussa kohtaavat. Ilmaisu tulee heittämällä rampin yli.

ETSIYTYKÄÄ lausuntataiteen äärelle. Suomessa on lähes kolmesataa lausuntataiteilijaa ja pitkälle 30 lausuntayhdistystä ympäri maata. Vuosittain on puolen sataa tilaisuutta päästä kokemaan lausuntaesityksiä. Tarjontaa lisäämään perustin Leateatterin. Kahdeksan esityksen ohjelmistoni on pysyvä, mahdollistaen saman esityksen kokemisen aina uudestaan ja uudestaan – neljä pöytäteatterisatua lapsille ja neljä lausuntaesitystä aikuisille.

LEATEAtteri