Ajattelen puheen

ajattelen puheen

Kun haluaa ääneen puhuen elävöittää puheen sisäistä kokemusta, voi kokeilla seuraavaa. Liittää jokaiseen puheaktiin pyrkimys äänen puhutusta ilmaisumuodosta. Ilmaisumuotoihin liittyy seuraava taulukko opinnäytetyöstä – Miten puhe on taidetta?  (Pro gradu työ Oulun yliopistoon vuodelta 2017). Kuvat ilmaisumuodoista alla olevaan taulukkoon on kehitetty verraten solffaamiseen – merkiksi siitä mitä tavoitellaan. Kuvat eivät siis kuvaa varsinaisia ilmaisumuodon tavoittamisen harjoitukseen liittyviä eleitä, joilla ilmaisua sielussa synnytetään. Kämmenmerkit ovat vain symboleja numeroiden sijalle.

page21image511190832 page21image511210032

sieluntunnelma

page21image511214704ele page21image511215744 page21image511204768puhe
page21image511217920 page21image5112072481 

Osoittava: puhe on vaikuttavaa

tehokas, vaikuttava

page21image549820144osoittava page21image549824656 page21image549825440leikkaava
page21image549827984 page21image5498225122  2

Miettivä: puhe on pohtivaapage21image549827072 page21image549828720

tuumaileva, harkitseva

page21image549833520pitäytynyt itsessään page21image549836608 page21image549836992täyteläinen

3  3

Kysyvä: puhe menee läpi vastuksen

puhe, joka tunnustellen pyrkii läpi esteiden

käsivarsien ja käsien pyörivä liike eteenpäin

 

värisevä

 

page22image510036496 page22image5102876164  4

Erottava: puhe huokuu torjumistapage22image510298048

vastenmielisyyttä torjuen

page22image510302768singota jäseniä ulospäinpage22image510305856 page22image510309360kova

5  5

Liittävä: puhe vahvistaa myönteisyyttä

myötätuntoa vahvistaen

suunnata jäseniä koskettamaan objektia

pehmeä

page22image510326832 6  6

Todistava: puhe palautuu puhujaan

ihminen vetäytyy itseensä

page22image510327824työntää jäsenet poispäin omasta kehosta  

lyhyesti katkova

 

Pyrkiessään puheessaan ilmaisumuotoihin, olisi mielekästä äänettömien näyttämöliikkeiden löytämisen kautta rakentaa silta sille, että sanat yhdistyisivät puheen sisälle kadonneisiin eleisiin. Äänettömät liikkeet virittävät oikeaa tunnelmaa sisäisyydelle. Saadakseen oikean vivahteen esille jokaisesta puheen ilmaisumuodosta, tekee sen parhaiten liittämällä harjoitellessa ja ainoastaan harjoitellessa oikean fyysisen eleen kulloiseenkin puheaktin ilmaisumuotoon. (Steiner & Steiner-von Sivers 2016, 37–48.)

Fyysisellä eleellä saamme sielumme viritettyä eloon puhuessamme. Kun sielu on mukana, ele kuuluu äänessä ja fyysisen eleen voi jättää pois. Sitä tarkoittaa se, että ele sukeltaa äänteeseen.

**********************

Seuraavana on 156 säkeen vuoden kiertoon liittyvä harjoituskenttä puheen ilmaisumuodoille. Kyseessä on Rudolf Steinerin vuonna 1912 saksaksi julkaistuista Sielunkalenterin viikkolauseista työstetyt suomenkieliset lyhennykset haiku-värssyinä. Jokaisessa haiussa on siis japanilaisen perinteen mukaisesti kolme säettä eli näin yhteensä koko vuoteen sisältyy 156 säettä, kun viikkoja on 52.  Jokaiseen säkeeseen (puheaktiin) on alkuun laitettu ehdotelma tavoitteellisesta ilmaisumuodosta.

Ensimmäinen haiku sijoittuu vuodenkierrossa pääsiäisaamuun ja viimeinen palmusunnuntaihin. Ideana on ollut, että Steinerin viikkolauseet laajentavat ihmisessä olevaa mikrokosmista makrokosmiseksi hengenkuntien alueille, niin että ihminen ja maa läpäisevät kohtalonsa. Tekstejä työstäessäni olen kokenut, että vuodenkierron ’Jaakobin paini’ käydään sieluissamme itsekkyyden ja minuudellisen yhteisyyden vuoropuheluna. Toivon sen välittyvän haiuista.

Ratkaisevan ilon vuoden kiertoon löysin kesäkuussa 2019 klovneriasta. Sen maailman huumorin filosofia sopii nakutetusti viikkolauseisiin – helluntain hengessä. Ennen kaikkea klovnius riisuu meidät pönötyksestä ja antaa vapauden leikkiä puheella uusia ilmaisumuotoja etsien. Muuttaen puheen analogiseksi kontrapunktin sisältäväksi.

Puheenmuodostajana minulla on lisäksi häiväyksellinen kokemus suomenkielen konsonanttien kosmisesta laajuudesta niiden pehmeydessä. Suomenkielellä makrokosmisuuden saavuttavaan sielullisuuteen saatetaan yltää jo äänteiden myötä. Siitä kipinä tehdä viikkolauseet haiuiksi, kun suomenkielessä vähempikin rautalangan vääntely matkalla laajenevaan kokemukselliseen henkisyyteen ja sen sisäistämiseen riittänee. Nämä värssyt eivät toki poista alkuperäisten viikkolauseitten merkitystä, vaan voivat olla lukijalle oivana ponnahduslautana alkuperäisten Rudolf Steinerin Sielunkalenterin viikkolauseitten ääreen,

1912 viikkolauseittensa ensipainoksen alkusanoihin Steiner kirjoitti: ”Havainnoimisen voi kokea vastaavan valon ja lämmön täyttämää kesäluontoa; itseensä tukeutumisen, ja elämisen omassa ajatus- ja tahtomaailmassa, talvioloa. Liike ihmisen ulkoisen ja sisäisen välillä osoittautuu luonnontapahtumaksi, joka ilmenee kesänä ja talvena ajan myötä. Suuret olemassaolon salaisuudet voivat paljastua, kun ajaton havainnoimis- ja ajattelurytmi saatetaan yhteen luonnon kanssa. Vuodenkulusta voi näin tulla ihmisen sieluntoiminnan alkukuva ja samalla todellisen itsetuntemuksen lähde. (suomennnos Kari Järvinen)” Parhaimmillaan koen tämän lähteen arkiseksi työvälineeksi itseni ja maailman tuntemukseen. Pyrin viikoittain nostamaan kuvan kanssa kulkevan viikon värssyissä ensimmäiseksi.

**********************

50. MAALISMARS (tietoisuus)

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on maalismars.jpg

3 Maa minuudelle:

2 tarkoituksenani on –

6 tulla todeksi.

(22. – 28.3.2020)

49. MAALISAURINKO (kääntymys)

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on maalisaurinko.jpg

X 6 Toive selkenee –

1 yöstä maailman päivään

3 henki laajenee.

(7. – 13.3.2021)

48. MAALISVENUS (minuus)

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on maalisvenus.jpg

4 Arvoitus aukee –

3 säteitten rakkaus raikaa

1 valona sieluun.

(28.2 – 6.3.2021)

47. MAALISMERKURIUS (vahvistus)

maalismerkurius

3 Versoista riemu –

6 ajatusteni luovuus,

5 ydin vahvistuu.

(21. – 27.2.2021)

46. HELMIKUU (ilo)

Helmikuu

4 Maa tukahduttaa.

6 Muisti – pilkistä esiin,

3 vahvista katse.

(14. – 20.2.2021)

45. HELMIMERKURIUS (vahvistus)

Helmimerkurius

1 Syntymän silta –

3 aistin sielun täyteyden,

1 aatoksen valon.

(7. – 13.2.2021)

44. HELMIVENUS (minuus)

Helmivenus

3 Hereillä aistin

6 hengen synnyn muistaen

1 luonnon luovuuden.

(31.1. – 6.2.2021)

43. TAMMIAURINKO (kääntymys)

Tammiaurinko

5 Sielun soihdussa

5 sydänmahti vahvistaa

6 henki lämmittää.

(24. – 30.1.2021)

42. TAMMIMARS (tietoisuus)

Tammimars

3 Mustaan sukellus –

1 sydän hahmottaa näyn

4 voiman tunnossa.

(17. – 23.1.2021)

41. TAMMIJUPITER (ihmisyys)

Tammijupiter

6 Jumalsyntymin

4 muutun rakkauden töissä

3 ihmisen toimin.

(10. – 16.1.2021)

40. TAMMISATURNUS (täyttymys)

Tammisaturnus

1 Tuliset sanat

4 lyömässä itsekkyyttä –

6 sielun perusta.

(3. – 9.1.2021)

39. JOULUSATURNUS (täyttymys)

joulusaturnus

6 Valo täyttää mun,

5 kirkas minä olen Sun –

2 rakkauden itseys.

(27.12.2020 – 2.1.2021)

38. JOULUJUPITER (ihmisyys)

joulujupiter

JOULU

5 Viaton sydän

3 luotiin toive kuullusta

5 Jumalkaiusta.

(24.12.2020)

37. JOULUMARS (tietoisuus)

joulumars

TALVI

6 Sanan kaiussa

3 ilovoimat uumeniin

5 sydän valossa.

(13. – 19.12.2019)

36. JOULUAURINKO (kääntymys)

jouluaurinko

3 Tapailtu totuus:

2 täytä työsi valolla,

5 valoon upoten.

(6. – 12.12.2019)

35. JOULUVENUS (minuus)

jouluvenus

3 Luomiskipinän

6 todellistan maailmaan

5 palvellen Luovaa.

(29.11. – 5.12.2020)

34. JOULUMERKURIUS (vahvistus)

Joulumerkurius

1 Ikialkuni

5 elpyy, liityn maailmaan –

4 vihkiydyn työhön.

(22. – 28.11.2020)

33. MARRASKUU (ilo)

Marraskuu

4 Ilman sieluain,

6 tyhjää, kylmää vain on maa –

6 pelkkää kuolemaa.

(15. – 21.11.2019)

32. MARRASMERKURIUS (vahvistus)

Marrasmerkurius

3 Suuntautuessa

6 elämäntehtävääni –

3 koen intoa.

(8. – 14.11.2019)

31. MARRASVENUS (minuus)

Marrasvenus

4 Aurinkokatse

5 saa todellisen teon

4 jäämään jäljeksi.

(1. – 7.11.2020)

30. MARRASAURINKO (kääntymys)

Lokaurinko

2 Aurinko lahjat

6 tiedostaen varmistuu –

5 tunnen iloa.

(25. – 31.10.2020)

29. LOKAMARS (tietoisuus)

Lokamars

3 Vahvistumisen

5 ja mielekkyyden; – kesä,

6 syys ja talvi tuo.

(18. – 24.10.2020)

28. LOKAJUPITER (ihmisyys)

Lokajupiter

2 Raikas sisäisyys

1 ajattelun aurinko

5 tarkoitukseni.

(11. – 17.10.2020)

27. LOKASATURNUS (täyttymys)

lokasaturnus

SYKSY

1 Aavistan ilon,

5 kesän lämmittämästä

4 voimanlähteestä.

(4. – 10.10.2020)

26. MIKAELSATURNUS (täyttymys)

syyssaturnus1

MIKAELI

5 Tuli luontoni –

6 näin lämpii itsetunto,

3 kannan minuuden.

(29.9.2020)

25. SYYSJUPITER (ihmisyys)

syysmars

3 Itseys valaisee.

2 Syksyyn vastaa hereisyys,

4 hehkua kylmyyteen.

(20. – 26.9.2020)

24. SYYSMARS (tietoisuus)

Syysmars

3 Itse sielussa,

6 henkisielut elpyvät,

5 kipinä tunto.

(13. – 19.9.2020)

23. SYYSAURINKO (kääntymys)

syysaurinko

3 Kosminen kutsu,

4 sumun loisto ja viesti –

5 antina itseys.

(6. – 12.9.2019)

22. SYYSVENUS (minuus)

syysvenus

V 3 Valo laajuuksien,

6 sisäisesti se loistaa –

3 kypsyn maailmaan.

(30.8. – 5.9.2019)

21. SYYSMERKURIUS (vahvistus)

elomerkurius

U 5 Koen runsauden.

3 Siemen tunto vahvistuu.

1 Valo voimistaa.

(23. – 29.8.2019)

20. ELOKUU (ilo)

elokuu

T 3 Syrjässä sammun,

6 yksinäisyydessä

4 itseys kuolee.

(16. – 22.8.2020)

19. ELOMERKURIUS (vahvistus)

elo3S 5 Muistan saamani,

3 niin vahvistun ja herään –

6 kannan kasvuni.

(9. – 15.8.2020)

18. ELOVENUS (minuus)

elo11 Työ on sisälläin,

3 alkusanaan yhdistyä –

4 käyn vaatteeks hengen.

(2. – 8.8.2020)

17. HEINÄAURINKO (kääntymys)

Au

Q 3 Mi syntyy sanoin,

6 sill’ täytä henkes aika,

5 niin löydät minut.

(26. 7. – 1.8.2020)

16. HEINÄMARS (tietoisuus)

johan

6 Aavistus vaatii

3 hengen sisäistämällä

1 kypsyttää sadon.

(19. – 25.7.2020)

15. HEINÄJUPITER (ihmisyys)

j

O 3 Aistien voimaa,

4 kun olemuksen hukkaan,

1 lumohengestä.

(12. – 18.7.2020)

14. HEINÄSATURNUS (täyttymys)

7

KESÄ

5 Aistit antautuu

4 itseyden viettiä vailla,

6 maahan heräten.

(5. – 11.7.2020)

13. JUHANNUSSATURNUS (täyttymys)

L

3 Tulesta leimuaa

5 jumalallinen sana:

6 tunnista henki.

(28.6. – 4.7.2020)

12. KESÄJUPITER (ihmisyys)

J

JUHANNUS

5 Valon ja lämmön

6 lentoon luojana liityn.

4 Etsien itseys jää.

(24.6.2020)

11. KESÄMARS (tietoisuus)

J

6 Täysi aurinko –

4 maailma peilaa minut.

5 Tunnet kauneuden.

(14. – 20.6.2020)

10. KESÄAURINKO (kääntymys)

ju

3 Kiipeän ääriin

5 Luojan koettavaksi,

2 luonto hämmentää.

(7. – 13.6.2020)

9. KESÄVENUS (minuus)

2 Lämpö kuuluttaa

4 löytyäksesi häviä

1 valosi vinkkaa.

(3. – 6.6.2020)

8. KESÄMERKURIUS (vahvistus)

2 Aistin luomisen,

3 aatos uinuu, hämärtyy –

6 sielussain Luoja.

(31.5. – 2.6.2020)

7. TOUKOKUU (ilo)vl

4 Vaisto karaistu –

4 aatos karkaa maailmaan,

4 haihduttaa minän.

(24. – 30.5.2020)

6. TOUKOMERKURIUS (vahvistus)60356347_335492690450875_6079181398923542528_n

1 Kaikkeuden näky,

6 ajan ja tilan vastaus,

6 kuvani totuus.

(17. – 23.5.2020)

5. TOUKOVENUS (minuus)

3 Luon Jumalteon:

4 ylösnousin itseydest’,

5 maailman avaan.

(10. – 16.5.2020)

4. TOUKOAURINKO (kääntymys)

1 Tunnen aaltoilun;

5 maa ja minä yhtyvät,

2 aatos lämpenee.

(3. – 9.5.2020)

3. TOUKOMARS (tietoisuus)

3 Kevät muistuttaa:

3 vapaudessa todentuu

6 olemukseni.

(26.4. – 2.5.2020)

2. HUHTIJUPITER (ihmisyys)

4 Upposin aistien.

6 Alkuni hedelmöittyi

4 upotessani.

(19. – 25.4.2020)

1. PÄÄSIÄISSATURNUS (täyttymys)

KEVÄT

PÄÄSIÄINEN

1 Riemu sielusta,

3 auringon tanssiessa

5 kietoutuu henkeen.

(12. – 18.4.2020)

52. HUHTISATURNUS (täyttymys)

5 Kaunis maailma –

3 taivas kehon elvyttää,

6 henkii ihmisen.

(5. – 11.4.2020)

51. MAALISJUPITER (ihmisyys)

KEVÄÄN  ODOTUS

1 Runsauden aistii

5 peilautuvasta silmäst’.

4 Luoden voimansa.

(29.3. – 4.4.2020)

Lähdeluettelo:

Steiner, R. (1977). Anthroposophischer Seelenkalender. Dornach/Schweiz: Rudolf Steiner Verlag.

Steiner, R.;& Steiner-von Sivers, M. (2016). Puhe- ja draamataide 1. Helsinki: Goetheanisen taiteen yhdistys ry.

**********************